Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      20/07/2019
TG GT 9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h
1TB Như quỳnhBH--
2TB Ngọc quanBH--
3TB Môn quảngHTL--